Vilkår og betingelser

Personlig informasjon og sikkerhet
Galleryjensen.com er ansvarlig for alle personlige opplysninger gir, eller som vi får når du legger inn ordre eller besøker vår nettbutikk. Informasjonen vil brukes til varedistribusjon og til å sende deg informasjon om tjenester fra Galleryjensen.com. Galleryjensen.com vil under ingen omstendigheter overlate dine personopplysninger til en tredjepart. Ved å melde deg inn hos Galleryjensen.com eller legge inn en bestilling, gir du oss tillatelse til å bruke din e-postadresse til å sende markedsføring om våre produkter. Du har på forespørsel rett til å få opplyst hvilke opplysninger vi har registrert om deg, og til å kreve dem slettet.

Betingelser
Forholdet mellom kjøper og selger er som normalt regulert av forbrukskjøpsloven og kjøpsloven. Når du tar i bruk dette nettstedet aksepterer du disse betingelsene. Disse betingelsene er en juridisk avtale mellom deg som kjøper og Galleryjensen.com, heretter kalt butikk/selger. Alle prisene du ser i nettbutikken er inkl. mva. frakt og evt. fakturagebyr vil bli opplyst i kassen. Det vil ikke komme ytterligere kostnader på varen etter fullført kjøp.

Kundens plikter
Kunden plikter å gi korrekte opplysninger ved bestilling, samt merke postkassen med riktig navn slik at bestillingen finner frem.

Force Majeure
Hvis avtalen mellom kjøper og selger hindres av Force Majeure (flom, krig, opprør, naturkatastrofer o.l.) suspenderes begge parters plikter. Begge parter kan si opp avtalen i dette tilfelle.

Mislighold
Hvis selger misligholder avtalen, kan kjøper kreve handelen hevet. Har kjøper fått økonomisk tap, kan vedkommende kreve erstatning. Denne erstatningen kan ikke overstige varens pris (inkl. mva. og gebryrer).

Tvisteløsning
Tvister som oppstår som følge av avtalen skal løses i minnelighet. Dersom dette ikke skjer kan begge parter bringe tvisten inn for retten.

Endring i vilkårene
Galleryjensen.com forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen. Denne informasjonen kan endres/oppdateres uten forsvarsel. Det er til enhver tid ditt ansvar å holde deg oppdatert på disse betingelsene.